IMENA FOUNDATION
ZET ZICH IN VOOR
ONDERWIJS,
SCHOON DRINKWATER
EN MEDISCHE
VOORZIENINGEN
IN AFRIKA

In de schijnwerper | Opbouw van kerken

Afbouw van de kerk in Aweil (Zuid-Sudan)

Imena Foundation zoekt financiële ondersteuning voor de afbouw van de Anglicaans-Katholieke Kerk in Aweil. Imena Foundation werkt tijdens dit project samen met de Zuid-Sudanese stichting ‘Christ Mission to the World’. Deze organisatie wordt geleid door bisschop Garang Chan Awac, kerkleider van het anglicaans-katholiek bisdom in het Aweil district (provincie Northern Bahr el Ghazal) in Zuid-Sudan.

Zuid-Sudan
Zuid-Sudan is het jongste land ter wereld. Na decennia van burgeroorlogen werd het land op 9 juli 2011 een onaf-hankelijke staat. Zuid-Sudan wordt gekenmerkt door enorme armoede. Conflicten die deels van politieke aard zijn en deels voortkomen uit een traditionele stammenstrijd, staan een voorspoedige ontwikkeling in de weg. Daardoor ontbreken in grote delen van het land alle basisvoorzieningen.

 

Lost boy
Gelukkig zijn er tal van initiatieven om het leven van de Zuid-Sudanezen wat dragelijker te maken. Drijvende kracht achter een aantal projecten in het Aweil district, is bisschop Garang Chan Awac. Bisschop Garang is één van de duizenden zogeheten 'Lost Boys', kinderen die op jonge leeftijd moesten vluchten tijdens de Sudanese burgeroorlog in de jaren tachtig. Ze waren vaak maanden onderweg, waarin ze te voet onder gevaarlijke omstandigheden vele honderden kilometers moesten afleggen. De overlevenden werden uiteindelijk in een kamp in Ethiopië opgevangen door vluchtelingenorganisatie UNHCR.

Terug naar vaderland
Anders dan de meeste Lost Boys besloot Garang op negentienjarige leeftijd terug te keren naar zijn vaderland, om dat weer op te bouwen. Hij stichtte er honderdtwintig kerken (in grote hutten van leem en riet) en vanuit zijn organisatie Christ Mission to the World ziet hij het als zijn missie om ook scholen, waterboringen, ziekenhuizen, weeshuizen en ‘Woman’s Clubs’ te realiseren.

Christ Mission to the World
De organisatie Christ Mission to the World werd in 2008 opgericht door bisschop Garang, in samenwerking met enkele andere Zuid-Sudanese kerkleiders. Christ Mission to the World maakt zich sterk voor de ontwikkeling van agrarische gemeenschappen in het land. De focus is daarbij gericht op een versterking van de onderlinge samenwerking en solidariteit. Voor de realisatie van projecten, zoals de bouw van kerken, scholen en ziekenhuizen en de aanleg van voorzieningen voor schoon drinkwater, is Christ Mission to the World afhankelijk van externe donateurs.

Bisschop Garangs stichting Christ Mission to the World is op internet te vinden op www.cmwsudan.org.

Kerkleider
Bisschop Garang keerde zevenentwintig jaar geleden terug naar Zuid-Sudan, na als jonge jongen te zijn gevlucht naar Ethiopië. Hij stichtte een bisdom in zijn geboorteland, dat inmiddels bestaat uit honderdtwintig kerken en tweehonderd onbetaalde pastors.


Imena Foundation zorgde ervoor dat in 2014/2015 zeven waterpompen konden worden geplaatst in het bisdom. Ook werd diverse keren noodhulp (voedsel en medicijnen) gegeven. Bisschop Garang bezit zelf vier modderige hutten, waar hij zorgt voor zestien weeskinderen en vele anderen. Daarom wordt, in samenwerking met Imena Foundation, momenteel een stenen huis voor hem gebouwd in Aweil.

Missie 
De belangrijkste missie van bisschop Garang is het verkondigen van ‘de blijde boodschap’ aan zoveel mogelijk mensen. Zuid-Sudan is door de eerste burgeroorlog, die in 1983 begon, volledig verwoest. Sinds het land in 2011 onafhankelijk werd, keren destijds gevluchte mensen nu weer terug naar huis. Maar alles moet van de grond af worden opgebouwd, in extreem klimaat. De kerk in Aweil vormt een belangrijk centraal punt in het dagelijks leven van de bevolking. Het is niet alleen de hoofdkerk van maar liefst 21.000 mensen, het is ook een schuilplaats en hét huis van hoop.

 

Afbouw van de kerk 
De kerk in Aweil is nog niet klaar. Mei 2015 kon Imena Foundation de eerste helft van de benodigde veertigduizend euro overmaken naar Christ Mission to the World. Om de kerk volledig af te bouwen is nog tienduizend euro nodig. Dit geld zal worden besteed aan:

  •  
Verf voor de buitenmuren (450m²) 
  •  
Verf voor de vloer (320 m²)
  •  
Plastic stoelen (1.500 stuks) 
  •  
Hekwerk rondom de kerk 

 

De benodigde 10.000 euro omvat onder andere de aanschaf en levering van bovengenoemde materialen. Er wordt gewerkt met lokale aannemers onder leiding van Christ Mission to the World. Tijdens het uitvoeren van de verschillende werkzaamheden vindt terugkoppeling plaats door middel van mailverkeer en fotomateriaal. Daarnaast is sprake van een gestructureerde financiële terugkoppeling.

Steun ons project 
U kunt ervoor zorgen dat de hoofdkerk in Aweil Town wordt afgebouwd. Steun Imena Foundation, en wij zorgen ervoor dat uw geld wordt ingezet voor de afbouw van deze prachtige kerk die een belangrijk centraal punt vormt in het dagelijks leven van de bevolking.

Print voor een automatische incasso ons machtigingsformulier (pdf).

 

U kunt uw gift ook overmaken op:

IBAN: NL23 RABO 0321 5340 77

o.v.v. ‘Afbouw van de kerk in Aweil Town’