IMENA FOUNDATION
ZET ZICH IN VOOR
ONDERWIJS,
SCHOON DRINKWATER
EN MEDISCHE
VOORZIENINGEN
IN AFRIKA

In de schijnwerper | Noodhulp

Er is grote hongersnood in Zambia en Zuid-Sudan, de regio's waarin Imena Foundation actief is. Overal mislukken de mais- en graanoogsten, een gevolg van het natuurverschijnsel El Niño. Miljoenen mensen hebben dringend behoefte aan noodhulp. “De situatie is ernstig.”

De oogsten mislukken jaar na jaar. De voorraden zijn uitgeput, de prijzen voor voedsel zijn extreem hoog en steeds minder mensen hebben te eten. Oorzaak is het klimaatfenomeen El Niño, die ervoor zorgt dat het zeewater langs de evenaar in de oostelijke Grote Oceaan sterk opwarmt. Dit beïnvloedt het weer in grote delen van de wereld. In sommige landen regent het bijna niet. Elders zijn er juist overstromingen.

Zambia
Het leven in Zambia is zwaar en duur geworden. De oogst was er vorig jaar maar liefst 21 procent lager dan het jaar ervoor, terwijl dat jaar ook al niet best was. Door de grote voorraden kon Zambia nog exporteren naar Zimbabwe, maar dat is nu ook verleden tijd. Bijna 800.000 Zambianen lopen het risico om straks te weinig voedsel te hebben, meldde NOS onlangs. Christine Menda van Rural Children's Hope, Imena Foundations samenwerkingspartner ter plaatse, onderschrijft de noodsituatie. “Er wordt een crisis verwacht op het gebied van maisvoorraad en andere basisbehoeften. Oorzaak is de droogte.”

Zuid-Sudan
Bisschop Garang Chan Awac spreekt van een wanhoopssituatie in Zuid-Sudan. Er is bijna geen voedsel en er zijn veel te weinig medicijnen, meldt de bisschop, met wie Imena Foundation in nauw contact staat. “We hebben sommige patiënten naar het ziekenhuis moeten brengen terwijl we weten dat we de rekening niet kunnen betalen.” De bisschop heeft vele hongerende en zieke mensen in zijn huis opgevangen. “Maar de situatie hier, rond mijn huis, is ernstig. Er is geen voedsel.”

In Zuid-Sudan hebben maar liefst 2,8 miljoen mensen dringend behoefte aan voedselhulp. En het magere seizoen moet nog beginnen: tussen april en juli zal de situatie alleen maar verergeren.

“We vragen vriendelijk om ons te helpen”, schrijft de bescheiden bisschop, zich er ondertussen van bewust dat er vele levens afhangen van de hulp die er wordt gegeven.

Imena Foundation helpt in Zambia en Zuid-Sudan door noodhulp te verstrekken. Door geld over te maken naar de samenwerkingspartners ter plaatse, kan er voedsel worden aangeschaft. Zij delen het eten uit in hun gebied. Imena Foundation dankt de donateurs hartelijk voor hun bijdrage, want die is onmisbaar. “Iedere euro kan een leven redden, dus wij zijn vreselijk blij met iedereen die ons wil steunen”, zegt Margriet de Wilde van Imena Foundation.

Steun ons project 
U kunt ervoor zorgen dat er voedsel en medicijnen worden uitgedeeld onder de noodlijdende bevolking in Zambia en Zuid-Sudan. De hulp die door donatiegeld wordt gegeven, zal snel worden ingezet.

Print voor een automatische incasso ons machtigingsformulier (pdf).

 

U kunt uw gift ook overmaken op:

IBAN: NL23 RABO 0321 5340 77

o.v.v. ‘Noodhulp’